Dedoles sitniš

Kod svake kupnje u Dedolesu možete zaokružiti cijenu na najbliži iznos u kunama u zadnjem koraku narudžbe. Zadnja lipa ide projektima koji podržavaju zaštitu okoliša, borbu protiv klimatske krize, skupinama u nepovoljnom položaju, djeci i obrazovanju.

Zahvaljujući doprinosima iz programa Dedoles sitan novac, mogli smo pridonijeti projektima koji podržavaju našu viziju stvaranja bolje i zdravije budućnosti za svih. Hvala vam na pomoći!Odlične stvari koje smo podržali zahvaljujući programu Dedoles sitan novac:

Dedoles sadi šume 2020

Dedoles sitniš novac za UNICEF

Program Dedolesov sitan novac za SZO

Dedoles sadi šume 2019

Dedoles sadi šume 2018


Biramo projekte koji moraju zadovoljiti najmanje jedan od ciljeva održivog razvoja (COR-ovi). 

Sedamnaest ciljeva održivog razvoja (COR-ovi) stvaraju univerzalni standard kojim se u obzir uzimaju svi stanovnici našeg planeta.