Obratite nam se

Naša korisnička podrška vam je dostupna radnim danom od 8:00 do 17:00.

 

 

Podaci za račun

Dedoles s.r.o.
Za Koníčkom 14
902 01 Pezinok
Slovačka

MB: 46706305
OIB:2023541630
PDV-ID: SK2023541630

 

Adresa našeg skladišta

Dedoles, s.r.o.
Diaľničná cesta 5, Hala C
903 01 Senec
Slovačka

Adresa ureda u Bratislavi

Odjela za marketing, proizvodnju i ljudske potencijale

Dedoles, s.r.o.
Karadžičova 8
821 08 Bratislava
Slovačka

Adresa ureda u Pezinoku

Odjela za ljudske potencijale

Dedoles, s.r.o.
Diaľničná cesta 5, Hala C
903 01 Senec
Slovačka


Odjel za financijske

Dedoles, s.r.o.
Drevárska 23
902 01 Pezinok
Slovačka