Obratite nam se

Naša korisnička podrška vam je dostupna radnim danom od 8:00 do 17:00.

Korisnička podrška dostupna je na engleskom jeziku.

 

Postanite naš B2B partner
trading@dedoles.sk

Podaci za račun

Dedoles, s. r. o.
Košická 49
821 08 Bratislava
Slovačka

MB: 46706305
OIB:2023541630
PDV-ID: SK2023541630

 

Adresa našeg skladišta

Dedoles, s. r. o.
Diaľničná cesta 5, Hala C
903 01 Senec
Slovačka

Adresa ureda u Bratislavi

Odjela za marketing, proizvodnju i ljudske potencijale

Dedoles, s. r. o.
Košická 49
821 08 Bratislava
Slovačka

Adresa ureda u Pezinoku

Odjela za ljudske potencijale

Dedoles, s. r. o.
Diaľničná cesta 5, Hala C
903 01 Senec
Slovačka


Odjel za financijske

Dedoles, s. r. o.
Drevárska 23
902 01 Pezinok
Slovačka