Dedoles pomaže

Dedolesova vizija je ovaj svijet učiniti boljim. Ne samo preko naših veselih proizvoda, već i kroz druge naše aktivnosti. 

Zahvaljujući kupovinama i doprinosima u obliku projekta Dedoles sitan novac, možemo podržati projekte s ciljem zaštite okoliša, borbe protiv klimatske krize, obrazovanja ili pomoći skupinama koje su u socijalno i medicinski nepovoljnom položaju. Najljepša hvala!

Brinemo o budućim generacijama. Želimo svijet ostaviti ljepšim, ne obratno.


Naše aktivnosti: