Dedoles sitniš

Kada kupujete proizvode Dedoles, u zadnjem koraku svoje narudžbe možete zaokružiti cijenu na najbliži iznos u kunama. Sav novac do posljednjeg novčića daje se projektima koji podržavaju sadnju drveća, zaštitu okoliša ili socijalno ugrožene osobe. Zahvaljujući programu Dedolesov sitan novac pridonijeli smo sadnji gotovo 80 000 stabala, podržali UNICEF u suzbijanju pothranjenosti djece ili Svjetsku zdravstvenu organizaciju u njihovoj borbi protiv pandemije bolesti COVID-19. A mi želimo napraviti još više.


Biramo projekte koji moraju zadovoljiti najmanje jedan od ciljeva održivog razvoja (COR-ovi). 

Sedamnaest ciljeva održivog razvoja (COR-ovi) stvaraju univerzalni standard kojim se u obzir uzimaju svi stanovnici našeg planeta.